de Weefplaats | Hemrik

Antroposofie is de basis.

De werkleider van De Weefplaats is Aafje Bouwer. Ze heeft 10 jaar in de antroposofische zorg gewerkt bij OlmenEs in Appelscha, waarvan de laatste zes jaar als werkleider van de weverij. Ze is opgeleid tot sociaaltherapeut en weefster. Sinds 1 mei 2012 heeft ze haar eigen weverij/textielwerkplaats voor mensen met een ontwikkelingsstoornis.

In De Weefplaats wordt gewerkt vanuit de volgende uitgangspunten:
* Werken versterkt je eigenwaarde. De Weefplaats is dan ook geen dagbesteding, maar een
werkplaats. En de deelnemers (of medewerkers zoals ze worden genoemd) worden opgeleid in een ambacht en zijn dan wever, vilter of textielbewerker.
* We werken zoveel mogelijk met natuurlijke materialen.
* De mogelijkheden en ontwikkeling van de deelnemer staan centraal.
* Er wordt gewerkt met een dagstructuur en met aandacht voor de seizoenen en jaarfeesten.
* Basiswaarden zijn: een gelijkwaardige relatie, respect, veiligheid, warmte en rust.